Big-O

Artikel: Sådan findes de Bedste Film

Af David Bjerre - 1. December, 2011

Siden 1943 har vi været vant til at Bedste Film kategorien bød på 5 nomineringer, hverken mere eller mindre. Igennem de sidste par år har Akademiets forsøg på at booste seertallene resulteret i mange "sjove" eksperimenter, og ved 2009 uddelingen var det Bedste Film kategoriens tur til at prøve nye ting.

Derfor tog man den temmelig kontroversielle beslutning at hæve antallet af pladser i kategorien fra 5 til 10. Man følte, at de små film blev overset og at "mindre" seriøse film også skulle have en chance. Det resulterede i en nominering til The Blind Side og så behøver vi vist ikke sige mere om den sag.

2010 uddelingen havde også 10 pladser og her resulterede det i en plads til Winter's Bone og pludselig gav beslutningen mening. Alligevel har Akademiet fundet det nødvendigt at ændre reglerne igen i år.

Det nye ændring betyder, at kategorien nu kan ende på mellem 5 og 10 pladser, afhængigt af, hvordan stemmerne falder! For at gennemskue, hvordan dét kan lade sig gøre, bliver vi lige nødt til at kigge nærmere på, hvordan de nominerede normalt tælles op.

De nominerede findes

Siden '30erne har man benyttet sig af det såkaldte "preferential voting system", når de nominerede skal findes, lige meget om der er 5 eller 10 pladser.

Preferential voting fungerer således:

Hvert medlem af Akademiet skal udfylde en stemmeseddel, med deres favorit titler. Der er 5 pladser, hvis der skal nomineres 5 film - 10 pladser, hvis der skal nomineres 10 film. Der kan stemmes på alle titler, der er godkendt af Akademiet det år.

På førstepladsen skriver man sin yndlingsfilm, på andenpladsen skriver man sin næste favorit osv. Stemmesedlerne bliver sendt ind til revisor firmaet PricewaterhouseCoopers.

Hold tungen lige i munden.

Det magiske tal

For at "vinde" en plads blandt de nominerede, skal en film have et bestemt antal stemmer. Det antal findes ved at tage antallet af indsendte stemmer og dividere det tal med antallet af pladser + 1. Derefter lægger man 1 til dette tal, eller runder op til nærmeste hele tal. Rolig nu, der kommer et eksempel:

Lad os sige, at 6000 medlemmer kan stemmer i Bedste Film kategorien, der skal have plads til 10 nomineringer.

Vi skal altså sige 6000 divideret med 11. Det giver 545,45. Det tal rundes op til 546.

I dette eksempel skal en film altså have 546 stemmer for at blive nomineret. Det er det magiske tal.

Første runde

Nomineringerne foregår i flere runder.

I første runde deles stemmesedlerne op i stakken, baseret på hvilken titel, der står som nr. 1. Hvis en film ikke har fået nogen nr. 1 stemmer, er den allerede ude af konkurrencen nu.

Der kigges på stakkene.

De titler der allerede har opnået det magiske tal fjernes fra bordet. De er nu garanteret en nominering.

En ekstra regel

På dette stadie er der chance for at den såkaldte "surplus rule" træder i kraft. Hvis en film har 20% flere stemmer end den har brug for, for at nå det magiske tal, bliver stemmesedlerne genbrugt, baseret på 2. valg. De tæller bare ikke længere som en hel stemme.

Spring over denne forklaring, hvis du ikke vil forvirres mere end allerhøjest nødvendigt.

Eksempel: En film har fået 700 stemmer, men skal kun bruge 500 til en nominering. Den har altså 40% flere stemmer end nødvendigt.

Denne stak bliver nu fordelt til andenvalget på hver seddel.

Fordi denne film kun skulle bruge 70% af sine stemmer - 500 ud af de 700 - tæller næste titel på stemmesedlen som 30%.

Yes, I know... Ikke engang Akademiets medlemmer forstår denne regel.

Efter "surplus" reglen er gennemspillet - og film, der nu har det magiske tal er fjernet, starter anden runde.

Anden runde og frem

Så starter anden runde.

Den mindste stak af stemmer tages op. Denne titel er nu ikke længere med i konkurrencen. Stemmerne fordeles til de øvrige stakke på bordet, baseret på, hvilken titel, der står som nr. 2 valg. Hvis denne titel allerede er udelukket, går man videre til nr. 3 osv.

Endnu engang kigger man på stakkene. Endnu engang fjernes de films stakke, der har nået det magiske tal. Og så begynder processen forfra. Dette fortsætter indtil alle pladser er fyldt.

Således foregår preferential voting.

En lille ekstra detaljer

Det magiske tal bliver beregnet igen, HVER gang der fjernes stakke fra bordet. Nu er der jo færre stemmesedler i spil, men samtidigt er der også færre pladser tilbage. Ændringer er dog minimal, så du behøver ikke tænke mere over det.

Opsummering

Preferential voting benyttes også når vinderen i Bedste Film kategorien skal findes. Denne gang er det magiske tal 50% af stemmerne.

Hele denne proces forgår manuelt, der bliver ikke brugt computere, og processen benyttes også til at finde de nominerede i de fleste andre kategorier, med undtagelse af følgende:

  • Animerede Spillefilm
  • Dokumentar - Spillefilm
  • Dokumentar - Kortfilm
  • Udenlandske film
  • Makeup
  • Sang
  • Kortfilm - Live action
  • Kortfilm - Animeret
  • Visuelle Effekter

I disse kategorier bliver der enten udpeget en komite blandt medlemmerne af den relevante branche, eller medlemmerne mødes og stemmer om de aktuelle film.

2011 ændringen

SÅ er vi endelig noget frem til det helt nye tiltag Akademiet har fundet på!

Følger man ovenstående princip kan det ske, at den 10. film har meget få førstepladser, eller meget få stemmer i det hele taget. Efter sigende har der været tilfælde, hvor film med blot 1,5% af førstepladserne har sikret sig en Bedste Film nominering (Host! Blind Side! Host!)

Derfor har Akademiet i år indført en ny regel og derved ændret ræset radikalt.

Akademiets medlemmer bliver bedt om at udfylde en stemmeseddel med deres 5 favoritter, i prioriteret rækkefølge.

Første del af processen fungerer på samme måde. Det er her alle stemmesedlerne fordeles i stakke, baseret på hvilken film, der står som nr. 1.

Film, der har nået det magiske nummer tages fra. Har en film fået 10% for mange stemmer fordeles stemmesedlerne til de andre film akkurat som før, bortset fra at man nu bruger 10%, ikke 20%

Herefter fjernes alle stakke med film, der har modtaget mindre end 1% af stemmerne. Disse stemmesedler fordeles til de øvrige titler, baseret på 2. valg osv.

Igen fjernes stakke, der har nået det magiske nummer.

Og så er det slut.

Alle film, der på nuværende tidspunkt har MERE end 5% af stemmerne er hermed nomineret. Dem, der har under 5% bliver elimineret fra konkurrence.

Ifølge revisor firmaet vil dette resultere i et endeligt antal nominerede film, der falder et sted mellem 10 og 5 (denne antagelse bygger på de sidste 10 års nomineringer).

Det er uklart, hvad der vil ske, hvis man IKKE lander mellem de 5-10 titler.

Virker det?

Ja, det er jo det store spørgsmål. Virker det? Kommer de nye regler overhovedet til at påvirkede konkurrencen?

Jeg kan sagtens se fordele ved at ændre Bedste Film reglerne. Det gør konkurrencen mindre forudsigelig og det bliver meget mere vigtigt at stå 100% bag sin favorit. Før i tiden kunne en film havne i Bedste Film kategorien med en jævn spredning på stemmesedlerne. Nu bliver det pludselig alfa omega at ligge i toppen af stemmesedlerne, for de titler, der står på 3. pladsen eller lavere får ingen betydning. Ændringer betyder også, at et meget større antal stemmesedler vil blive smidt helt ud af konkurrence, uden at blive talt med.

Det er svært at drage en konklusion om de nye regler før vi har set, hvordan nomineringerne falder i år, men selv når vi ved det er det ikke sikkert vi bliver klogere. Akademiet offentliggører nemlig ikke de præcise tal, der ligger bag nomineringer, eller den endelige vinder. Det er der kun en ganske lille håndfuld mennesker, der arbejder for et revisorfirma i USA, der kender.

PS: Tak til Steve Pond og Kris Tapley for hjælpen!

PPS: Det her stuff er meget kompliceret. Jeg skal sørge for at opdaterer artikel, hvis der kommer nye informationer på banen. Skriv endelig til mig, hvis du opdager en fejl i artiklen.

 

Tilbage til forsiden